• Весна Станковић

Од великог значаја за унапређење дигитализације наставног процеса је и пројекат који је нашој школи одобрен у оквиру програма „Заједници заједно 2020“ компаније НИС.

https://www.nis.eu/rezultati-zajednici-zajedno-2020/

У наредном периоду формираће се три комплетна информатичка кабинета (један у матичној згради и два у издвојеним одељењима школе) са комплетном адаптацијом учионица и набавком учионичког намештаја, десктоп рачунара, пројектора и платна за пројектор. Овим пројектима ће бити унапређена дигитализација наставног процеса и повећана безбедност деце и наставника у школи у Брадарцу, оснажена образовно-вапитна улога школе и ојачан предузетнички дух ученика.