Основна школа у Маљуревцу почела је да се зида око 1915. године, а завршена је око 1920. године. Финансијер је био познати човек из овог краја, Лазар Карамарковић. Један од првих учитеља био је учитељ Селимир. Драгослав Девић је у школу пошао 1943. године. У првом разреду учитељица му је била Зорица Поповић. У његовој генерацији било је само 6 ученика, а учитељица је учила сва четири разреда. Школске 1943/1944. године у школи су радили учитељица Јелица и учитељица Гроздана, а те године је повремено долазио и учитељ из Бубушинца, Драгослав Бранковић. Школске 1944/1945. године у школи је радила учитељица Катица Зобеница. После ње, у Маљуревцу је радио учитељ Никола Кошанин.

Љубиша Девић рођен је 1950. године. Прва четири разреда завршио је у Маљуревцу, а од петог до осмог разреда ишао је у школу у Брадарацу. Учитељ му је био Влада Радовић. Од 1961. до 1963. године у школи је радио учитељ Света Костић. Шездесетих година школа је затворена због рационализације и малог броја ученика. Од тада, па све до средине осамдесетих година, деца из Маљуревца ишла су у Брадарац у школу. Средином осамдесетих година, на иницијативу мештана, школа у Маљуревцу поново је почела са радом. У школи су тада радили учитељи Александар Траиловић и Нина Јовић. Учитељица Нина Јовић остала је да ради у Маљуревцу све до своје пензије 2001. године. На њено место дошао је учитељ Љубиша Николић који је у Маљуревцу радио од 2001. до 2003. године. После њега у школи је до 2005. године радила учитељица Јасмина Миљковић, а онда је отишла на породиљско боловање. Мењали су је учитељ Угљеша Живковић, а затим и учитељица Александра Радуловић. Школске 2007/2008. школа је радила у два комбинована одељења: први и трећи разред водила је учитељица Јасмина Совиљ, а други и четврти Јасмина Миљковић која се те године вратила са боловања. Од школске 2009/2010. у Маљуревцу, у неподељеној школи ради учитељица Јасмина Совиљ. Од школске 2011/2012. године, у Маљуревцу ради и учитељ Драган Милојковић и води први разред. Захваљујући изузетној сарадњи ОШ и МЗ Маљуревац, током последњих година у школи су обављени значајни радови: године 2003. школа је значајно преуређена, окречена је и постављен је ламинат, једна учионица је уређена за васпитну групу; школа је прикључена на сеоски водовод. Године 2005. МЗ је купила два рачунара, штампач и два компјутерска стола. Од 2008. године председник МЗ Маљуревац је Горан Рајчић који је наставио активно да сарађује са школом и учитељима, па је у школи урађено још неколико значајних инвестиција: уведено је парно грејање, а 2010. године МЗ Маљуревац је средствима добијеним од Општине, на основу написаног пројекта, заменила стару у поставила нову ПВЦ столарију.    

Од школске 2019/2020. године школа у Маљуревцу не функционише, а у школској згради ради предшколска група. Ученици из села похађају школу у Брадарцу.