Берање се налази на источној страни Стига,  12 кm источно од Пожаревца. То је  ратарско сеоско насеље збијеног типа,  на брдском терену источног Стига, на 200 m висине. Окружено је атарима села Печаница, Баре, Маљуревац, Брадарац, Сираково. Берање поседује око 100 ha земље обрадивог и шумског земљишта. Између атара села Берање и села Баре тече поток Буковик. Цео овај предео је добио име по изворима, којих је било десетак: три на потоку  Буковик, један у селу Берање и шест у Барама. Са обе стране потока, пружао се предео Буковик у којем се налазио истоимени средњевековни манастир.

Берање се убраја у стара села. Помиње се у Браничевском тефтеру 1467. године под именом Beryani, када је имало 15 кућа и припадало је нахији Лучица. Има штурих података да се ово село под сличним именом помиње још у 13. веку али се не зна када је тачно настало, мада се може на основу многих чињеница предпоставити да је од 14. века увек било отприлике у атару данашњег села. Школа у Берању је први пут основана  још 1912. године када је село Берање припало Пожаревачком срезу. Школа у Берању припадала је Барама и носила је име народног хероја Вељка Дугошевића. Школе у Барама, Берању и Касидолу припадале су школи „Вељко Дугошевић“, а Набрђе и Братинац су припадали школи у Трњану носећи назив „ Светислав  Урошевић Тиса“. Интегрисање школа „Миленко Стојковић“, „Вељко Дугошевић“ и „Светислав Урошевић Тиса“  у Основну школу „Божидар Димитријевић Козица“ догодило се 01. 07. 1975. године. Од тог момента школа у Берању и школе са осталих подручних насеља, носе име народног хероја Божидара Димитријевића Козице. Берањци памте све учитеље, оне које су  цели један век предано радили и доприносили преображају школе и напретку оних који су кроз њу прошли.  Од далеке 1921. и доласка учитеља Алексија Петровича Татарке у овој школи су образовали и васпитавали многе нараштаје учитељице Јованка и Јела, Душан Перић, учитељица Деса и учитељ Душан, учитељ Љубиша Јовановић, Викторија Штруца, Љиљана Томић, учитењљица  Меланија, Обрад Обрадовић, Радмила, Горица Милосављевић, Милеса и Петар Петровић, Јасмина Матић, Драган Милојковић, Мирко Михајловић, Ана Ћирић, Ивана Панић Елезовић, Марко Живковић. Изузетна је сарадња школе са Месном заједницом Берање која се редовно укључује у све акције које доприносе бољим условима рада у школи.

 У неподељеном одељењу у Берању данас ради учитељица Сузана Милутиновић.