Српски језик и књижевност: Станислава Јовић, Весна Станковић, Марија Андрејић.

Енглески језик: Марија Кујовић, Маја Марјановић, Ана Шарчевић.

Италијански језик: Тамара Станојевић, Милена Јанковић.

Физичко и здравствено васпитање: Катарина Илић, Милан Станковић.

Математика: Немања Станојчић, Лозица Лукић, Марко Марјановић.

Биологија: Јована Павловић, Тамара Димитров, Сузана Недељковић, Данијела Марковић.

Хемија: Петар Марковић

Физика: Зоран Станковић

Музичка култура: Бобан Рајковић, Марија Стојимировић.

Ликовна култура: Виолета Чејовић

Историја: Данијела Филиповић, Сузана Милошевић Ракић

Верска настава: Марија Пејаковић, Душко Ћорић

Географија: Невена Рогожарски, Мирољуб Живковић, Марија Милутиновић Гаралејић

Техника и технологија: Љиљана Шпика, Милица Алуровић

Информатика и рачунарство: Данијела Аритоновић Марковић, Марко Марјановић, Милица Алуровић.

Разредна настава: Јасмина Матић, Јасмина Совиљ, Љубиша Николић, Александар Симић, Ана Палић, Весна Симић, Дејан Ђорђевић, Зденка Ристић, Оливера Симић, Лидија Андрејевић, Маја Ђурић, Маја Костић, Милена Девић, Милена Игић, Милица Радошевић, Мирко Михајловић, Сузана Милутиновић, Милица Ћирић.