Српски језик и књижевност: Станислава Јовић, Весна Станковић, Марија Андрејић, Даница Илић, Јелица Живковић.

Енглески језик: Марија Кујовић, Маја Марјановић, Ана Шарчевић, Дина Ивовић.

Италијански језик: Тамара Станојевић, Милена Јанковић.

Физичко и здравствено васпитање: Катарина Илић, Милан Станковић.

Математика: Немања Станојчић, Лозица Лукић, Марко Марјановић.

Биологија: Сашка Петровић-замена Јована Павловић, Драган Јосимовић, Јелена Станковић, Данијела Марковић.

Хемија: Петар Марковић

Физика: Зоран Станковић

Музичка култура: Бобан Рајковић, Марија Стојимировић.

Ликовна култура: Виолета Чејовић

Историја: Данијела Филиповић, Марија Михајловић

Верска настава: Марија Пејаковић, Душко Ћорић

Географија: Невена Рогожарски, Мирољуб Живковић, Марија Милутиновић Гаралејић, Слободан Микшић

Техника и технологија: Љиљана Шпика, Милица Алуровић,

Информатика и рачунарство: Данијела Аритоновић Марковић, Марко Марјановић, Милица Алуровић.

Разредна настава: Јасмина Матић, Јасмина Совиљ, Љубиша Николић, Александар Симић, Ана Палић, Весна Симић, Дејан Ђорђевић, Зденка Ристић, Оливера Симић, Лидија Андрејевић, Маја Ђурић, Маја Костић, Бојана Марковић, Милена Девић, Милена Игић, Милица Радошевић, Мирко Михајловић, Сузана Милутиновић, Милица Ћирић/замена Емина Ћирковић Ивановић.