Српски језик

Весна Станковић
Даница Илић
Марија Андрејић
Станислава Јовић

Страни језици

Ана Шарчевић
Драгана Михајловић
Маја Марјановић
Марија Тодоровић
Милена Јанковић
Михајло Тошић
Тамара Станојевић

Физичко васпитање

Катарина Илић
Милан Станковић

Математика

Лозица Лукић
Марко Марјановић
Немања Станојчић

Природне науке

Данијела Марковић
Драган Јосимовић
Ивана Буљевић
Петар Марковић
Сашка Петровић
Станко Стојановић

Друштвене науке

Бобан Рајковић
Виолета Чејовић
Горан Милошевић
Данијела Филиповић
Душко Ћорић
Марија Милутиновић Гаралејић
Марина Стевић
Милош Цветковић
Мирољуб Живковић
Невена Рогожарски

Професор разредне наставе

Јасмина Матић
Јасмина Совиљ
Љубиша Николић
Александар Симић
Ана Палић
Весна Симић
Дејан Ђорђевић
Зденка Ристић
Здравко Недељковић
Лидија Андрејевић
Маја Ђурић
Маја Костић
Марија Кусало
Милена Девић
Милена Игић
Милица Радошевић
Мирко Михајловић
Сузана Милутиновић

Техничко и информатичко образовање

Љиљана Шпика
Биљана Мрђа
Данијела Аритоновић Марковић
Славица Ивић