У стишкој равници, поред магистралног пута Пожаревац-Велико Градиште, лоцирана је Месна заједница Баре. Село Баре налази са на подручју пожаревачке општине која припада Браничевском округу. Од Пожаревца је удаљено 12, а од Великог Градишта 26 километара. Према попису из 2002.године у селу је било 923 становника.

У центру села налази се осморазредна школа која је до 1975. године носила име народног хероја Вељка Дугошевића. Од 01.07.1975. године школа у Барама носи име народног хероја Божидара Димитријевића Козице и подручно је одељење матичне школе у Брадарцу.

Први траг о постојању школе у Барама налазимо у матичним књигама венчаних у Пожаревцу у којима пише да су се 1866.године венчали Милева, ћерка пожаревачког учитеља Симе Николића и Ђорђе Шакрак, бегунац из Аустрије са боравиштем у Барама, учитељ и житељ барачки. Прва школска зграда је била плетаја и имала је два одељења за учионице, један ходник на средини, и две канцеларије за учитеље. Школа се налазила на месту садашњег споменика палим борцима у Другом светском рату. У ову школу деца су ишла све до 1931.године, када је због неиспуњавања услова за рад срушена, а деца су похађала наставу у згради Општине која је претворена у школу. Основна четворогодишња школа у Барама радила је све до 1952.године, када је за управитеља дошао Миладин Танчић који је покренуо увођење шесторазредне наставе. Године 1953. школа је добила назив Шестогодишња школа Баре, срез Пожаревац.

Влада ФНРЈ је у мају 1952.године донела уредбу о обавезном основном образовању у трајању од осам година. У Барама тада није могло да се уведе осмогодишње школовање због недостатка кадрова и простора.

Нови управитељ школе Велиша Бојовић одмах по доласку у Баре формирао је одбор за изградњу нове школе. Школа је почела са радом 1958. године, а од септембра 1959. године у нову школу у Барама долази нова генерација наставника која замењује учитеље који су до тада изводили наставу у вишим разредима. Нова школа је 1959. године добила и ново име и звала се Основна школа „Вељко Дугошевић“ Баре. Тада се променио и назив руководиоца, уместо управитеља-директор. Први директор школе био је Будимир Арсенијевић.

Данас се у овој школи настава одвија у укупно шест одељења, два комбинована од 1. до 4. разреда, учитељице су Милица Радошевић и Маја Ђурић, као и четири одељења у старијим разредима на челу са одељењским старешинама Марком Марјановићем, Данијелом Филиповић, Мајом Марјановић и Љиљаном Шпиком. Настава се изводи у две смене. У школи ради и васпитна група. У школи постоји руководилац подручног одељења.

Школа учествује на свим манифестацијама, било да су оне у вези са школским празницима или за потребе месне заједнице. На такмичењима у знању, као и спортским активностима постижемо завидне резултате.