Директор школе

Михајло Тошић

Помоћник директора

Весна Станковић

Марко Марјановић

  • Руководилац издвојеног одељења у Барама
Марија Андрејић
  • Руководилац издвојеног одељења у Кличевцу

Секретар

Миља Макрешански
  • секретар школе

Педагошко-психолошка служба

Ивана Марковић
  • Стручни сарадник-психолог
Мирјана Николић
  • Стручни сарадник

Библиотека

Ирена Шпика
  • библиотекар

Административно-финансијска служба

Марија Кринуловић
  • благајник
Слађана Станковић
  • Руководилац рачуноводства