• Весна Станковић

Школска 2023/2024. година

Портал Моја средња школа посвећен је завршном испиту за школску 2023/2024. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2024/2025. годину. На Порталу Моја средња школа родитељи могу проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности. https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину доступан је на адреси https://mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/Calendar .

Школска 2022/2023. година

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину доступан је на адреси https://mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/Calendar .

Портал Моја средња школа посвећен је завршном испиту за школску 2022/2023. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2023/2024. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Изузетак представљају музичке, балетске и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом јер оне самостално реализују упис. На Порталу Моја средња школа родитељи и ученици могу проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Портал еВежбаоница https://evezbaonica.zvkov.gov.rs/ може послужити ученицима да вежбају и провере своје знање док се припремају за завршни испит на крају основног образовања и васпитања. Задаци из седам предмета (српски језик / матерњи језик, математика, физика, хемија, биологија, географија и историја) распоређени су према тежини на три нивоа – основни, средњи и напредни ниво, а састављени су на основу образовних стандарда.

Школска 2021/2022. година

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину доступан је у секцији преузимања и на адреси .

Портал Моја средња школа посвећен је завршном испиту за школску 2021/2022. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2022/2023. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Изузетак представљају музичке, балетске и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом јер оне самостално реализују упис. На Порталу Моја средња школа можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете, науке и технолошког развоја и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.

https://mojasrednjaskola.gov.rs/

Школска 2020/2021. година

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину доступан је у секцији преузимања.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у среду, 23. јуна 2021. године, у четвртак, 24. јуна 2021. године и у петак, 25. јуна 2021. године. Пожаревачка гимназија ће у школској 2021/22. години уписати Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику – популарно ИТ одељење. У ово одељења  уписује се 20 ученика, који осим завршног,  за упис полажу пријемни испит  из математике. Потребно је да ученик оствари 120 од 240 поена, колико носи цео тест. Пожаревачка гимназија организује бесплатну припрему за полагање пријемног испита из математике за овај смер. Ученици се могу пријавити за припремну наставу путем линка:https://forms.gle/6rXyC3mcNstuFo8w8

 

Школска 2019/2020. година

Образовне платформе „еЗбирка“, „Завршни испит“ и „Пријемни испит“ пружају могућност припреме ученика основних школа за полагање завршног испита. https://zuov.gov.rs/ucenje-na-daljinu-alati-za-pripremu-zavrsnog-prijemnog-ispita-gotovi-testovi/ Водич за основце за избор занимања. http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

Школска 2018/2019. годинаСва документа везана за завршни испит налазе се у секцији преузимање са десне стране на овој страници.

ВАЖНА НАПОМЕНА – ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ:

у 5. задатку у кључу, уместо „Три тачна одговора – 1 бод.“ треба да стоји „Три тачна одговора – 0,5 бодова.“

Школска 2017/2018. година

Завршни испит за ученике 8. разреда одржан је 18. (српски језик), 19. (математика) и 20. јуна (комбиновани тест) 2018.године. Од укупно 56 ученика у јунском року изашло је 55 ученика, док је једна ученица остала да полаже завршни испит у августовском року.  Жеље ученици са својим родитељима писали су 29.6. и 30.6.2018. године.

У првом уписном кругу у средње школе уписано је 53 ученика, 2 ученика нису наставила даље школовање ( Стефан Бранковић, из Берања и Марко Милошевић из Бара). За други уписни круг у августовском року  остала је једна ученица Јована Марковић, из Касидола.

Рапоређени ученици у средњим школама од укупно 53 ученика следећи је распоред:

  • Гимназија 3 ученика
  • Медицинска школа  10 ученика
  • Економска школа 10 ученика
  • Пољопривредна школа /
  • Политехничка школа 13 ученика
  • Техничка школа 17 ученика