Слободне активности – музичка култура

ХОР (секција)

Певање у хору има образовни и васпитни циљ.Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности, учвршћивање интонације. Васпитни циљ обухвата развијање осећања припадности колективу, развијање естетских осећања, комуникацију са другим члановима хора.

Задаци додатне наставе (слободне активности) су:

  • Развијање музичке способности ученика и жеље за активним музицирањем и учествовањем у школским ансамблима
  • Корелација инструменталне наставе са теоријским знањем из области музике
  • Подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно музицирање

Хорска секција организована је за ученике седмог разреда.