Ученички парламент је организација која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Формира се од два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника и два представника ученика који учествују у раду проширеног сазива Школског одбора и у раду Тима за заштиту ученика од насиља.

Педагошки руководилац Ученичког парламента наше школе је наставник енглеског језика Марија Кујовић.