• Весна Станковић

У складу са Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 20.1.2022. године, настава ће се од 24.1.2022. године одвијати на по првом моделу за ученике млађих разреда, а по другом моделу за ученике старијих разреда.

– Ученици млађих разреда радиће по првом моделу организације образовно-васпитног рада – непосредно свакодневно остваривање наставе у школи.

– Ученици старијих разреда у Барама и Кличевцу, као и ученици 5. разреда у Брадарцу радиће по првом моделу организације образовно-васпитног рада – непосредно свакодневно остваривање наставе у школи.

– Ученици 6, 7. и 8. разреда у Брадарцу радиће по другом моделу организације образовно-васпитног рада. Ученици ових одељења деле се у две групе, а настава се одвија по следећем принципу:

  • прва група непосредан рад остварује у школи понедељком, средом и петком, а друга група у тим данима остварује наставу путем учења на даљину;
  • друга група непосредан рад остварује у школи уторком и четвртком, а прва група у тим данима остварује наставу путем учења на даљину.
  • Групе и начин остваривања наставе смењују се на недељном нивоу.

За све ученике и све облике наставе час траје 45 минута.

Обавезна је употреба заштитних маски за све запослене, ученике и трећа лица све време боравка у школи, од уласка у школско двориште до напуштања школског дворишта. Неопходно је појачати мере опште и личне хигијене, а просторије ће редовно бити проветраване и дезинфиковане. Неопходно је поштовати све важеће противепидемијске мере како би се настава несметано одвијала.