• Весна Станковић

О б а в е ш т е њ е

за ученике и њихове родитеље/друге законске заступнике

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са препорукама Кризног штаба, настава за ученике старијих разреда (од 5. до 8. разреда) од понедељка, 15.марта 2021. одвијаће се на даљину. То подразумева реализацију наставних часова у реалном времену путем платформе „гугл учионица“, у трајању од 45 минута, на исти начин као у децембру прошле године.

Настава за ученике млађих разреда (од 1. до 4. разреда) одвијаће се и даље у школи по редовном распореду часова.

Све додатне информације можете добити од својих одељењских старешина.