• Весна Станковић

Анђела Рајић је ученица  ОШ „Свети владика Николај“ у Кличевцу.  У току осмогодишњег школовања Анђела је учествовала на многобројним такмичењима и конкурсима на којима је освајала похвале и награде, а нарочито запажене резултате остварила је из српског језика и језичке културе, из технике и технологије и физичког васпитања. У млађим разредима изузетно се истакла такмичећи се у шаху, док је у старијим разредима учествовала на такмичењима из српског језика и језичке културе и технике и технологије. Анђела је у шестом разреду освојила 1. место на Општинском такмичењу из технике и технологије, затим у 7. разреду из истог предмета осваја 2. место на Општинском такмичењу, да би исте године освојила и 3. место на Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе. У 8. разреду освојила је 3. место на Општинском и Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе. На Окружном такмичењу из атлетике у 8. разреду успела је да освоји 1. место. Носилац је Вукове дипломе и специјалних диплома из српског језика, технике и технологије и из физичког васпитања.

Поред учешћа на такмичењима, Анђела се редовно укључивала у све школске акције. Упоредо са одличним успехом, Анђела се истицала и по примерном владању. Веома је одговорна, тачна у извршавању редовних школских обавеза  и са задовољством прихвата нове задатке и изазове. Веома је скромна и ненаметљива у друштву, омиљена у одељењу због своје хуманости и толеранције.

Са гледишта разредног старешине, Анђела је прави пример једног одговорног ученика, који јасно иде ка свом циљу и израста у једну предивну личност.