• Весна Станковић

Поштовани родитељи будућих првака,

Основна школа „Свети владика Николај“ Вам омогућава да пријаву за упис Вашег детета у 1. разред  школске 2022/2023. године обавите без доласка у школу, путем достављања основних података на имејл адресу upisprvakastigskola@gmail.com.

Врши се упис деце рођене од 1.3.2015. године до 28.2.2016. године. Потребно је послати следеће податке:

1. име и презиме ученика,

2. ЈМБГ ученика,

3. место, општину и државу рођења,

4. адресу становања ученика,

5. назив предшколске установе где дете похађа припремни предшколски  програм,

6. име и презиме оба родитеља (старатеља),

7. ЈМБГ оба родитеља(старатеља),

8. мобилни телефон оба родитеља(старатеља).

Додатне информације можете добити на број телефона школе 012/261-231