• Весна Станковић

Образовне платформе „еЗбирка“, „Завршни испит“ и „Пријемни испит“ могу се користити за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину.

Образовне платформе „еЗбирка“, „Завршни испит“ и „Пријемни испит“ настале су у оквиру пројеката Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Друштва математичара Србије. Подршку пројектима пружили су Математички факултет Универзитета у Београду и ГеоГебра Центар Београд. Све платформе се могу користити на различитим врстама модерних уређаја (персоналним рачунарима, таблетима, преносивим рачунарима и паметним телефонима) и пружају могућност припреме ученика основних и средњих школа за полагање испита. Предложене платформе могу се користити за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину.

https://zuov.gov.rs/ucenje-na-daljinu-alati-za-pripremu-zavrsnog-prijemnog-ispita-gotovi-testovi/