• Весна Станковић

У суботу, 15. маја 2021. године, ученици осмог разреда са својим одељењским старешинама посетили су Пољопривредну школу са домом ученика „Соња Маринковић” у Пожаревцу.

У оквиру активности предвиђених програмом Професионалне оријентације ученици су се упознали са планом и програмом школе, као и са доступним смеровима. Све ово ће им додатно помоћи у одабиру будућих занимања.