• Весна Станковић

У складу са дописом Министарства просвете од 21.3.2023. године, обавештавају се родитељи и ученици да је у плану да, у оквиру програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе,  буду обезбеђени бесплатни уџбеници за што већи број ученика.

У складу са наведеним, потребно је доставити податке о ученицима који спадају у неку од наведених категорија:

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи),
  • ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану,
  • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом којима су потребни прилагођени уџбеници,
  • ученици који су у породици треће или свако наредно дете у систему образовања или васпитања,
  • ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • за ученике социјално/материјално угрожених породица – примаоце новчане помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи,
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно дете у систему образовања или васпитања, потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента.

За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2, ИОП3), није потребна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Одељењске старешине ће прикупити податке о ученицима који остварују право на бесплатне уџбенике.