• Весна Станковић

У прилогу је званично обавештење Министарства просвете, науке и технолошког развоја о реализацији наставе у наредном периоду.