Директор школе

Дејан Животић

Радна биографија

Радно искуство:

 • од  новембра 2019. године: директор ОШ „Свети владика Николај“ у Брадарцу,
 • од  јула 2019. године до новембра 2019. године: вршилац дужности директора ОШ „Свети владика Николај“ у Брадарцу,
 • од  маја  2010. године до  јула 2019. године: директор ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац,
 • од септембра 2002. године  до  маја 2010. gодине: наставник физичког васпитања у ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александовац,
 • јуна 2006. Положио стручни испит пред испитном комисијом Министарствa просвете

 

Образовање:

 • Од  октобра 1996. године до новембра 2003. године: Основне академске студије на Факултету за физичку културу у Приштини, Универзитет у Приштини: Професор физичке културе,
 • Септембар 1991. године - Јун 1995. године: Пожаревачка гимназија, Пожаревац

 

Остале вештине:

Страни језик:                  

 - Енглески језик (основни ниво),

 - Руски језик  (виши ниво).

 Рад на рачунару:  MS Office (Word, Excel, Power Point)

Личне особине:

 • Аналитичан и одговоран при раду,
 • Проактиван, изражених преговарачких вештина, способан за самосталан рад и самостално решавање проблема,
 • Спремност и добар осећај за тимски рад,
 • Одлична способност руковођења, способност личне мотивације и мотвације подређених,
 • Лидерске способности и стална жеља за напредовањем на пословном и приватном плану.

 

 

 

Помоћник директора

Весна Станковић
Марија Андрејић

Секретар

Миља Макрешански

Педагошко-психолошка служба

Ивана Марковић
Мирјана Николић

Библиотека

Ирена Шпика

Административно-финансијска служба

Слађана Станковић
Станислава Стојановић