Наставници физичког васпитања реализују спортске активности у складу са могућностима. Наставница Катарина Илић са ученицима увежбава плес и фолклор, спрема их за такмичења и за разне школске манифестације. Такође, активно учествује у пројекту школског спорта Србије који се зове ,,Лајк за наш плес“. Поред тога, активно спрема ученице за такмичење у малом фудбалу, а наставник Милан Станковић спрема ученике за такмичење у малом фудбалу. Наставници заједно сваке године спремају ученике из нижих и виших разреда за такмичења у мини атлетици и атлетици. Из ових спортова наставници имају запажене резултате с обзиром на услове рада и на то што школу похађа мали број деце. Наставници физичког васпитања у нашој школи увек се радо одазивају на све спортске догађаје.