На основу одлуке Наставничког већа о ритму радног дана, радно време у ОШ „Свети владика Николај“ почиње у 6,00 часова, завршава се у 20,00 часова.

Настава првог и другог циклуса образовања у матичној школи и свим издвојеним одељењима почиње у 8.00, осим што настава првог циклуса у Барама почиње у 13.30 часова.У Брадарцу у преподневној смени радиће шест одељења предметне наставе, и то: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VIII1, и два одељења разредне наставе. У Барама у преподневној смени радиће четири одељења: V3, VI3, VII3 и VIII3. У поподневној смени часова радиће два одељења разредне наставе.

У осталим подручним одељењима рад ће се одвијати у преподневној смени.