Берање се налази на источној страни Стига,  12 кm источно од Пожаревца. То је  ратарско сеоско насеље збијеног типа,  на брдском терену источног Стига, на 200 m висине. Окружено је атарима села Печаница, Баре, Маљуревац, Брадарац, Сираково. Берање поседује око 100 ha земље обрадивог и шумског земљишта. Између атара села Берање и села Баре тече поток Буковик. Цео овај предео је добио име по изворима, којих је било десетак: три на потоку  Буковик, један у селу Берање и шест у Барама. Са обе стране потока, пружао се предео Буковик у којем се налазио истоимени средњевековни манастир.

Берање се убраја у стара села. Помиње се у Браничевском тефтеру 1467. године под именом Beryani, када је имало 15 кућа и припадало је нахији Лучица. Има штурих података да се ово село под сличним именом помиње још у 13. веку али се не зна када је тачно настало, мада се може на основу многих чињеница предпоставити да је од 14. века увек било отприлике у атару данашњег села. Школа у Берању је први пут основана  још 1912. године када је село Берање припало Пожаревачком срезу. Школа у Берању припадала је Барама и носила је име народног хероја Вељка Дугошевића. Школе у Барама, Берању и Касидолу припадале су школи „Вељко Дугошевић“, а Набрђе и Братинац су припадали школи у Трњану носећи назив „ Светислав  Урошевић Тиса“. Интегрисање школа „Миленко Стојковић“, „Вељко Дугошевић“ и „Светислав Урошевић Тиса“  у Основну школу „Божидар Димитријевић Козица“ догодило се 01. 07. 1975. године. Од тог момента школа у Берању и школе са осталих подручних насеља, носе име народног хероја Божидара Димитријевића Козице. Берањци памте све учитеље, оне које су  цели један век предано радили и доприносили преображају школе и напретку оних који су кроз њу прошли.  Од далеке 1921. и доласка учитеља Алексија Петровича Татарке у овој школи су образовали и васпитавали многе нараштаје учитељице Јованка и Јела, Душан Перић, учитељица Деса и учитељ Душан, учитељ Љубиша Јовановић, Викторија Штруца, Љиљана Томић, учитењљица  Меланија, Обрад Обрадовић, Радмила, Горица Милосављевић, Милеса и Петар Петровић, Јасмина Матић, Драган Милојковић, Мирко Михајловић, Ана Ћирић, Ивана Панић Елезовић, Марко Живковић, Милица Радошевић, Сузана Милутиновић, Дејан Ђорђевић. Изузетна је сарадња школе са Месном заједницом Берање која се редовно укључује у све акције које доприносе бољим условима рада у школи.

 У школској 2023/2024. години у школи у Берању не реализује се образовно-васпитни рад.